Најнови книги

Управување со ризици

Управување со ризици повеќе...

Средно ниво на финансиски менаџмент

Средно ниво на финансиски менаџмент повеќе...

Маркетинг

Маркетинг повеќе...

Биофармацевтици – биохемија и биотехнологија

Биофармацевтици – биохемија и биотехнологија повеќе...

Апстрактната уметност на крајот од дваесеттиот век

Апстрактната уметност на крајот од дваесеттиот век повеќе...

Јавните личности и приватните идентитети во седумнаесеттиот век во Холандија

Јавните личности и приватните идентитети во седумнаесеттиот век во Холандија повеќе...

Основање на музеи и современата уметност (Политиката на уметничкиот приказ на Франција по 1968 година)

Основање на музеи и современата уметност (Политиката на уметничкиот приказ на Франција по 1968 година) повеќе...

Математичка статистика и анализа на податоци (3 издание)

Математичка статистика и анализа на податоци (3 издание) повеќе...

Достигнувања во минералогијата при висок притисок

Достигнувања во минералогијата при висок притисок повеќе...

Фармакотерапија на клинички случаи (пациент – фокусиран пристап)

Фармакотерапија на клинички случаи (пациент – фокусиран пристап) повеќе...

Значењето на бракот (Семејството, државата, пазарот и моралот)

Значењето на бракот (Семејството, државата, пазарот и моралот) повеќе...

Теории за војната и мирот (литература за меѓународна безбедност)

Теории за војната и мирот (литература за меѓународна безбедност) повеќе...

Атлас на метаболични заболувања

Атлас на метаболични заболувања повеќе...

Поедноставен дизајн за наводнување

Поедноставен дизајн за наводнување повеќе...

Методи на психолошко истражување

Методи на психолошко истражување повеќе...

Социјална политика

Социјална политика повеќе...

Ехокардиографија

Ехокардиографија повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија - наука за атмосферата

Климатологија - наука за атмосферата повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

21
Октомври
2014

54-та промоција на нови 11 наслови

На 21.10.2014 година, во просториите на „Читалната 1000 книги“ бе...

повеќе...
21
Октомври
2014

Вкупно преведени 897 книги, проектот ќе се дополни со 200 нови наслови

Вкупно преведени 897 книги, проектот ќе се дополни со 200 нови наслови &n...

повеќе...
08
Јуни
2014

Груевски и Ристовски промовираа 12 нови наслови, досега се преведени 886 книги

Груевски и Ристовски промовираа 12 нови наслови, досега преведени 886 книги ...

повеќе...
08
Јуни
2014

Одржана 53-та промоција на нови 12 наслови 

На 7.06.2014 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&...

повеќе...
15
Март
2014

Прилог во Дневникот на МТВ 15.03.2014, Проектот 1000 книги од најголема корист за студентите

 

Проектот 1000 книги од најголема корист за студентите   Насловит...

повеќе...

Настани / Новости